Skupinová cvičení > Cvičení pro děti

Cvičení pro děti

Cvičení pro děti
 • Cvičení k rozvoji pohybových schopností a dovedností.
 • Cvičení zaměřené na spolupráci, vzájemné pomáhání si a respektování se.
 • Cvičení buduje kladný vztah dítěte k pohybu formou hry.

Cvičení začne probíhat od září 2018. Pro více informací nebo předběžní zájemci volejte 608 183 613. 

Cvičení pro děti 4-5 let v našem sportovním centru zahrnuje nejrůznější hry, využívá prvky psychomotorického cvičení, ale i zdravotního cvičení pro děti nebo relaxační techniky.

Co je to psychomotorické cvičení?

Co si jako rodič můžete představit pod pojmem psychomotorika? Zjednodušeně to znamená, že cílem tohoto cvičení je prožívání radosti z pohybu spolu s všestranným rozvojem Vašeho dítěte. Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity zaměřující se na rozvoj pohybových schopností a dovedností, na tělesnou zdatnost, na psychickou i sociální složku. Snahou je tedy u dítěte navodit tzv. bio – psycho – socio – spirituální vývoj jeho osobnosti.

V těchto hodinách převládá forma her, které mají za úkol vylaďovat celkovou pohodu dětí, poskytují jim aktivní odpočinek a zároveň jsou vhodnou regenerací a kompenzací ke stále se zvyšujícím nárokům, které společnost na děti klade. Při cvičení se využívá řada netradičních pomůcek a náčiní, což taktéž přispívá k jejich kladnému rozvoji.

Co cvičení Vašemu dítěti přinese?

 • pohyb je využíván jako výchovný prostředek (tzv. výchova pohybem, která je cílená a odpovědná, a zároveň hravá a zábavná)
 • podpora samostatnosti, tvořivosti a iniciativy
 • respektování individuality každého dítěte
 • rozvoj pohybových schopností a dovedností
 • rozvoj psychické a společenské složky osobnosti
 • cvičení zaměřené na spolupráci, vzájemné pomáhání si a respektování se
 • cvičení, která vedou k příjemným pocitům, a tím k pěstování kladného vztahu k pohybu
 • cvičení odpovídající úrovni schopností a dovedností vázaných k věku
 • dítě si osvojí nové vědomosti, dovednosti, bude rozvíjet své schopnosti – to vše v příjemném a přátelském prostředí spolu se svými vrstevníky

Průběh lekce – cvičení pro děti Plzeň

Lekce cvičení pro děti trvá 50min a zahrnuje

 • Cvičební skupina dětí 4 – 5 letých – děti cvičí sami, rodič může zůstat přítomen v hodině jako pozorovatel nebo poskytovat případnou dopomoc vyžaduje-li dítě.
 • Hodina začíná krátkou seznamovací aktivitou pro navození přátelské a uvolněné atmosféry. Následuje zahřátí hravou formou, na které navazuje hlavní náplň cvičení, které obsahuje již zmíněný všestranný rozvoj dítěte. Po hlavní činnosti je připravena „opičí“ dráha, které je zaměřena zejména na rozvoj fyzické složky. Hodina je ukončena chvilkou pro zklidnění a relaxaci s využitím zdravotního cvičení, které přispívá ke správnému tělesnému vývoji.
 • Cvičební skupina má maximálně deset dětí, což zajišťuje dostatečný prostor pro kvalitní věnování se lektora každému dítěti.

Instruktorka – Cvičení s dětmi Plzeň

Cvičení pro děti povede lektorka Mgr. Kateřina Hufeislová

 • titul Mgr. na FPE ZČU v Plzni, obor tělesná výchova a sport a psychologie

 • cvičitelka zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na hybný systém

 • cvičitelka těhotenského cvičení a cvičení s kojenci

Ceník cvičení pro děti

 • Jednotlivý vstup 85 Kč
 • Permanentka na 10 vstupů (platnost 12 týdnů) 750 Kč

Co si vzít na 1. lekci cvičení pro děti?

Na cvičení doporučujeme dětem pohodlné sportovní oblečení. Je vhodné zvolit oblečení, které je nebude omezovat v pohybu, nikde nebude škrtit. Obuv doporučujeme běžnou na cvičení do tělocvičny (hlavně prosíme, aby byla čistá).

Vybíráme zálohu 100 Kč na klíč od šatní skříňky. Není nutné mít přesně stokorunu, ale trochu nám tím ulehčíte práci. Věci není nutné dávat do skříňky, ale v takovém případě si vezměte k sobě všechny cennosti.

Určitě nezapomeňte vzít dětem pití (je možné zakoupit na recepci sportovního centra).

No a posledním, co potřebujete, je dobrá nálada. Doporučujeme přijít nejpozději 10 min před zahájením.